ACT

Hoe zetten wij het geleerde vast in de praktijk?

Natuurlijk heeft ontwikkelen alleen maar zin als het ook tot de beoogde resultaten leidt. Daarom bouwt Hecx tussentijds evaluatie momenten in met zowel de deelnemers alsook de leidinggevenden. We gebruiken, indien aanwezig, uit uw CRM systeem om te monitoren waar de verbetering ligt en waar er nog extra aandacht noodzakelijk is.

Daarnaast ondersteunen we uw management bij het ontwikkelen van de gewenste Resultaten, Activiteiten en Competenties middels beproefde Sales Activity Management tools.

Sturen, Schakelen en Synchroniseren

Waar nodig wordt bijgestuurd en indien er (onverwachte) veranderingen in de markt of de organisatie optreden wordt er snel geschakeld. Vanzelfsprekend is het van essentieel belang dat we samen de resultaatgebieden aan het begin van het traject benoemen. Aan de hand van de nulmeting monitoren we samen met u of de gestelde doelen realistisch zijn binnen het tijdsbestek dat we samen gepland hebben.

Leren in de praktijk

Het echt toepassen van het geleerde gebeurt pas echt in de praktijk. Daar kunnen we ook zien of de activiteiten en competenties tot de juiste resultaten leiden. De architectuur van ons programma bouwen we altijd rondom de praktijk van alledag.

De deelnemers en managers krijgen specifieke opdrachten mee met betrekking tot de Resultaten, Activiteiten en Competenties die ontwikkeld moeten worden om de doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren. Hierdoor wordt ontwikkelen geen vrijblijvend proces, maar een onderdeel van de mindset in sales.

Waar nodig ondersteunen we de leidinggevenden bij het analyseren van de kengetallen, het voeren van voortgangsgesprekken en het managen van de omzet pipeline.

Zo werken we van minds. naar set. naar sales.

Meer leerrendement met BreinCentraal leren

Hecx werkt aan de hand van de principes van het BreinCentraal leren, wat concreet betekent dat we de wetenschappelijke inzichten over het brein en hoe we leren vertaald hebben in al onze activiteiten en lesmethodiek.

De effectmetingen wijzen uit dat deze methodiek leidt tot een hogere betrokkenheid van de deelnemers, een hogere toepassing van het geleerde en een hoger leerrendement.