Synchronisatie van de mindset

 “Door jezelf te begrijpen, ga je de behoeften van anderen ook beter begrijpen.”

De ambities, de denkvoorkeuren en de competenties die een individu heeft in relatie tot zijn dagelijks werk bepaalt de mate waarin iemand zich kan en wil verbinden met de afdelings- en bedrijfsdoelen.

Door de snelle veranderingen is het in het dagelijkse zaken doen is het noodzaak om continue de doelen van de organisatie te synchroniseren met het denken, de drijfveren en de competenties van de medewerkers. Met als doel de adaptieve vaardigheden aan te scherpen om zonder onderbreking aan de klantvraag te voldoen.

Dit betekent dat het maken van een juiste en volledige beoordeling van een situatie vereist dat je vanuit meerdere invalshoeken kunt en wil kijken naar de samenwerking en naar de marktbewerking.

Hecx is een expert in het synchroniseren van het menselijk potentieel met de doelen van de onderneming, waardoor de hele organisatie vanuit dezelfde gemeenschappelijke mindset de klant wil bedienen. Minds.set.sales

Whole Brain denken als synchronisatietool

Ieder mens heeft in verschillende mate, het vermogen om op diverse manieren met situaties en omstandigheden om te gaan. Deze adaptieve vaardigheid wordt beinvloed door het feit dat wij van nature één of meer van onze denkvoorkeuren van het Whole Brain Model gebruiken.

Door inzichtelijk te maken welke denkstijlen iemand onbewust inzet en welke denkstijlen iemand onbewust vermijdt, kunnen we exact bepalen hoe je meer rendement uit je verkoop- en marketing activiteiten haalt en hoe dit het beste begeleid kan worden.

Hoe brengen wij het denk- en het veranderpotentieel in kaart?

De deelnemers ontvangen een inlogcode waarmee ze toegang krijgen tot een vragenlijst aan de hand waarvan we de denkvoorkeuren van de medewerker, de afdeling en de organisatie kunnen bepalen.

Wij bespreken de uitkomsten van deze analyses met de betrokkenen en geven inzicht in welke van het marketing- en/of verkoopproces en het samenwerken versnellingen en winst te halen is door het ontwikkelen van de juiste competenties.

De praktijk toont aan dat de deelnemers door het kennen en begrijpen van hun denkvoorkeuren in relatie tot een ander meer zelfvertrouwen en lef en moed ontwikkelen. Waardoor ze sneller in staat zijn om succesvol te schakelen op marktontwikkelingen, weerstanden, koopsignalen en afwijzingen.

Bijkomend voordeel is dat we exact weten op welke manier de deelnemers het meeste leerrendement uit het trainingstraject halen.