Sales Mind Set

Minds.Set.Sales

Het Sales Mindset model

Middels het Sales Mindset model vertalen wij de visie en de (marketing) strategie van uw onderneming naar de persoonlijke denkstijl van elke medewerker. Waarbij we het zelfinzicht vergroten en middels training en begeleiding de mensen daadwerkelijk in beweging zetten om de nieuwste inzichten in praktijk te brengen.

Gericht op een duidelijk doel: Het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het ontwikkelen van een sales mindset. Zodat de verkoopgeest de toon zet in de dagelijkse manier van werken. Het begrijpen van koopgedrag en het gebruik van denkstijlen als basis voor het inrichten uw verkoopactiviteiten. Minds.Set.Sales

Hoe weet je wat je moet ontwikkelen als je niet weet wat de oplossing is?

Het scheppen van een effectief leer- en veranderklimaat is een noodzaak om het anders verkopen te stimuleren. Daarnaast is het inzicht krijgen in de samenhang tussen de aanwezige competenties, de dagelijkse activiteiten en de (gewenste) resultaten van uw verkopers een belangrijke voorwaarde om de juiste aanpak te kunnen bepalen.

De uitkomsten van het intaketraject vertalen wij in een didactisch plan gebaseerd op de BreinCentraal leren methodiek . Dankzij onze feitelijke kennis over de werking van het brein weten we precies wat de juiste interventies zijn om sneller en effectiever uw doelstellingen te bereiken.

Verrassend genoeg hoeft dit dus niet per definitie een training te zijn.

Bril

Interventies op maat

Elke organisatie en elke markt heeft zijn eigen dynamiek. Maar er zijn ook een aantal wetmatigheden in de verkoop. We gebruiken vijf pijlers (management, cultuur, verkoper, product en klant) om gericht te bepalen welke mindset, vaardigheden en kennis echt toegevoegde waarde bieden.

Juist de combinatie van individuele begeleiding en groepstrainingen gebaseerd op de BrainBoost Verkoopmethodiek maakt volgens deelnemers het verschil. We vertellen niet hoe het moet, maar we laten de deelnemers op een plezierige en veilige manier ervaren wat werkt. Door de wetenschappelijke onderbouwing weten ze ook waarom het werkt. Dat motiveert en inspireert!

Gloeilamp

Het geheim van goed borgen zit hem in het brein.

Leren is het vormen van sterke en uitgebreide verbindingen tussen hersencellen, die door ons gedrag en gedachten en inspanning aangelegd worden. Des te vaker we die verbindingen stimuleren des te sneller we ons nieuw gedrag eigen maken. Meer weten over de plasticiteit van het brein geeft een (meetbare) hogere leermotivatie en ontwikkelbereidheid.

Daarom werken we nauw samen met het management van uw organisatie. Met praktische tips en concrete tools verankeren we het geleerde. Want het borgen kan alleen in de praktijk. Alles gericht op het optimaliseren van de focus, het toepassen van verkoopversnellers en het ontwikkelen van uw mensen, marge en omzet.